Reklama

Samolotem kieruje się poprzez trzy osie: oś podłużną i poprzeczną oraz oś pionową. Najważniejszych manewrów lotniczych papierowym samolotem dokonuje się przez osie pionową i poprzeczną, które poniżej opisano dokładniej.

Ruch wokół osi wysokości nazywa się zejściem z kursu, na który wpływa ster boczny. W przypadku papierowych samolotów ster ten często tworzy sam kadłub. Im większa jest powierzchnia steru, tym stabilniej przebiega lot. Jeśli samolot ma wykonać skręt w prawo, wówczas ster boczny trzeba pochylić w prawo. Przeważnie wystarczy małe wygięcie. Z reguły jednak tor lotu papierowego samolotu odbywa się na orbicie. W celu wykonania lotu symetrycznego ster trzeba wygiąć w kierunku przeciwnym do toru lotu.

papierowe samoloty zabawka dla dzieci
papierowe samoloty zabawka dla dzieci

Ruch wokół osi poprzecznej nazywa się pochyleniem. Za pomocą steru wysokości można kierować samolotem wokół osi poprzecznej. W środku osi znajduje się środek ciężkości samolotu. Gdy papierowy samolot jest kierowany osią poprzeczną na dwa palce, wówczas ogon i dziób samolotu muszą się równoważyć. Tylko dobrze wyważony samolot porusza się lotem ślizgowym.

yabawka dla dyieci

W przypadku zbyt ciężkiego dziobu, samolot jest przekrzywiony do przodu. Podczas lotu dziób przechyla się coraz bardziej prostopadle ku ziemi, a samolot spada. Ady naprawić, dziób należałoby odciążyć, co w przypadku papierowego samolotu nie jest przecież mozliwe. Dlatego stery wysokości lekko wygina się do góry przy tylnej krawędzi.

Foto

Źródło: Andreas Martius, "Fantastyczne samoloty z papieru", Wydawnictwo Jedność 2011 r.